Featured
Posted in album

[TNGH] Tô Hiểu Vi – Diệp Lăng – Lạc Tình

Vì do chờ đợi game quá lâu, cộng thêm mấy hôm nay bị ốm nghỉ ở nhà không đi đâu cả, thế nên Vi Vi bày vẽ đủ thứ tạo ra ba nhân vật nì. Hi hi ~.~tdl1  Continue reading “[TNGH] Tô Hiểu Vi – Diệp Lăng – Lạc Tình”

Advertisements